Wat is de betekenis van de nieuwe opdeling op het Europese energielabel, die u terugvindt op vaatwasmachines, koelkasten, diepvriezers en wasmachines?

Misschien bent u ze al wel tegengekomen, de A+++ toestellen. Sinds eind november 2011 gelden er immers nieuwe Europese energieklassen. Voortaan zullen vaatwasmachines, koelkasten, diepvriezers en wasmachines dan ook zijn voorzien van een nieuw Europees energielabel, dat wordt gebruikt in de 27 lidstaten.

Wat is er nieuw?

Bij de oude energieclassificatie werden de toestellen opgedeeld in 7 schalen, van A tot G. Voortaan wordt dat beperkt tot de klassen A tot D, maar de A-klasse wordt opgedeeld in A+, A++ en A+++. Daarnaast krijgen de etiketten ook enkele nieuwe pictogrammen waarvan we de milieu-impact en de geboekte technische vooruitgang kunnen aflezen.
Voor de nieuwe energielabels wordt de energieklasse gebaseerd op het jaarlijkse verbruik. Dat verbruik wordt berekend op basis van het verbruik in stand-by, van een gemiddelde van 220 wasbeurten voor standaard katoen waarvan een gedeelte op 60 °C met volledige belading en met halve belading en een gedeelte op 40 °C met halve belading. Voor het waterverbruik worden dezelfde parameters gebruikt. Ook de capaciteit van het toestel wordt in rekening gebracht.
Vanaf 30 maart zal de energieklasse ook verplicht worden afgebeeld op alle promotiemateriaal. Ook op het internet moet, naast de prijs, steeds het energie-etiket worden getoond. Voor de wasmachines is de deadline (wat betreft de vermelding in reclame) 20 april 2012.

Het laagste verbruik met een A+++ koelkast

Op het etiket dat op een koelkast of diepvriezer is aangebracht, moet u het volgende kunnen aflezen: de energieklasse, het jaarlijkse elektriciteitsverbruik, het koelvolume, het volume van het vriesvak en het geluidsniveau in decibel. De hoogste energieklasse is nu A+++.

De voorwaarden om de hoogste energieklasse te behalen, hangen af van het volume, maar ook van het type toestel – koelkast met vriesvak of zonder, heeft het toestel een “no frost”-functie of niet, diepvrieskast of -kist, wijnkoeler… Dit betekent dat een A++ klasse voor hetzelfde volume eigenlijk iets strenger is voor een diepvrieskist dan voor een diepvrieskast. Daardoor kunnen we de twee soorten niet met elkaar vergelijken.

Goed om te weten is dat het bruikbare volume in werkelijkheid meestal iets kleiner uitvalt dan vermeld, en dat uw jaarlijkse verbruik wel eens hoger kan liggen dan op het etiket staat, omdat tijdens de meting de deur nooit wordt geopend.

Spaar geld en energie

Het verschil in energieverbruik tussen een toestel met energielabel A+ en met label A++ bedraagt bijna 30 %. In die zin is het dus zeker een verbetering. Kijken we naar de besparing, dan is die met enkele euro per jaar aan de bescheiden kant. Voor een toestel waarvan het koelvak een volume heeft van 250 liter en het vriesvak een volume van 100 liter, bedraagt de besparing per jaar € 15. Op het einde van de levensduur van het toestel kan dat toch al een verschil maken.